ABS a jeho historie

Kontrolka ABS na palubní desce

Zavedená zkratka ABS označuje Antiblockiersystem nebo také anti-lock brake systém, což znamená protiblokovací systém. Jedná se o elektronický systém, který slouží k regulaci brzdění a jeho funkce je velmi jednoduchá. V moderních vozidlech je již samozřejmostí a dokonce i povinností! Co všechno jste o ní však možná netušili? Jak a kde vlastně vznikla?


Jak funguje ABS

ABS se sestává z několika hlavních částí v podobě snímačů otáček kol, „impulsních“ kroužků na nábojích kol, řídicí jednotky systému ABS a elektrohydraulických nebo elektropneumatických řídících ventilů. Použití ABS brání zablokování kol například při prudkém brzdění a tím ztrátě adheze neboli přilnavosti mezi koly a vozovkou, protože valící se kolo má násobně vyšší zpomalovací účinek, než když se klouže po povrchu. Zachovává se tím ovladatelnost, stabilita a možnost řízení vozu v kritické situaci. Ještě než se ABS v autech běžně rozšířilo, musel tuto funkci nahrazovat řidič rychlým sešlapáváním a povolováním brzdového pedálu. To ale samozřejmě nebylo nikterak efektivní.

ABS-ko zvyšuje bezpečnost z hlediska manévrovatelnosti a má svůj význam především na mokré, zledovatělé nebo zasněžené vozovce. Od roku 2004 je pak u nových vozidel v rámci EU tato funkcionalita dokonce povinná. Prokazatelně je schopna zabránit dopravní nehodě a tím i vážným následkům v podobě škod na majetku i zdraví osob. A zatímco v minulosti fungovala pouze na předních kolech, dnes se používá na všech. Krásně vysvětlenou činnost ABS můžete vidět v krátkém videu od BESIPU.

Pokud dojde k poruše ABS nebo poklesu napětí pod 10,5 V, dojde k automatickému odpojení systému ABS a brzdový systém přechází do stavu, ve kterém není funkce ABS aktivní. Tato situace je indikována rozsvícením kontrolky ABS na přístrojové desce, která upozorňuje řidiče na potenciální problém s brzdovým systémem. Tímto způsobem je řidič informován o stavu bezpečnosti vozidla a může podniknout odpovídající kroky k opravě nebo dalšímu postupu.

Jak poznáte aktivované ABS?

Aktivované ABS pozná samotný řidič blikající kontrolkou na palubní desce a především podle charakteristického pulzování brzdového pedálu a také podle zvláštního chraplavého zvuku. To v méně zkušených řidičích často reflexivně vyvolá snahu povolit brzdový pedál. Takové chování však je za volantem jednoznačnou chybou, která může dokonce vést k nehodě. Nejen z toho důvodu doporučujeme všem řidičům absolvovat školu smyku, kde si krizové brzdění s ABS vyzkouší na vlastní kůži a v bezpečí polygonu. Zobrazit polygony školy smyku v ČR


Historie ABS

ABS má kořeny v leteckém průmyslu

Ačkoli dnes známe tento princip běžně z automobilů, ve skutečnosti se ABS zrodilo z potřeb leteckého průmyslu. Jeho historie tak sahá až do roku 1929, kdy jej vynalezl francouzský průmyslník, průkopník letectví a konstruktér letadel a automobilů Gabriel Voisin. Ten si byl velmi dobře vědom obtíží, které se objevovaly v souvislosti s brzděním přistávajících letadel. Usiloval proto o řešení, které by napomohlo zajistit přímou dráhu a dokázalo zabránit smyku letadla.

Jeho vynález byl založen na principu otáčení měření kola, což je podobné dnešním verzím ABS. Tehdejší provedení se však od dnešních přístrojů přece jen podstatně lišilo. Používal se setrvačník a ventil připojený k brzdovým hadičkám. První systémy byly mechanické. Teprve elektronika se postarala o zkrácení reakční doby a celý systém doznal praktického zmenšení a odlehčení, které se staly důležitými kritérii pro možnost začít zavádět ABS také sériově do osobních vozů.

Sériové zavedení zařídila automobilka Mercedes-Benz

V roce 1936 značka Bosch ohlásila patent systému na zařízení k bránění silného brzdění kol motorového vozidla. Následně se objevily i další experimenty s podobnou inovací, v roce 1960 to konkrétně bylo na závodním voze Fordu Zodiac. Vůbec první elektrický systém ABS byl vyvinut společností Chrysler a Bendix v roce 1971. Za průkopníka však můžeme pokládat v této oblasti až značku Mercedes-Benz. Ta si nechala v roce 1953 patentovat systém, který brání blokování kol vozidla při krizovém brzdění. Vývoj však ještě nějaký čas trval.

Nakonec jej známý výrobce automobilů dotvořil ve spolupráci právě se značkou Bosch jakožto svým vývojovým partnerem. Tehdy dostala novinka název Mercedes-Benz/Teldix Anti-Bloc-System, jelikož firma Bosch se jmenovala ještě Teldix. Jednalo se o analogové zařízení, které sice znamenalo určitý pokrok, nicméně se vyznačovalo složitostí a chybovostí. Vývojáři proto pozornost věnovali dalšímu zlepšení. Ještě osm let následně trvalo, než se objevilo významně zjednodušené a současně spolehlivé ABS.

Technologie se prezentovala zrakům veřejnosti ve dnech 22. až 25. srpna 1978 na zkušebním polygonu závodu Daimler-Benz Untertürkheimu. Tehdejší verze se označovala jako ABS 2 a oproti své předchůdkyni byla zmenšená. Nicméně i tak byla ve srovnání s dnes nejčastěji používanou devátou generací ABS dokonce 6x těžší.

Jen pro zajímavost o pár let později Mercedes-Benz nabídl jako první v Evropě airbag u řidiče.

Mezi první vozy, které byly ABS vybavovány sériově ve všech svých verzích, patřil v roce 1984 Ford Scorpio. Později se tento systém začal do vozů montovat jako příplatková výbava. Což samozřejmě znamenalo, že motoristé zpočátku vyloženě nadšeně tuto novinku pořizovat nezačali. Postoj k ABS se však v čase změnil. Že svůj velký význam nicméně má dokazuje i skutečnost, že od roku 2016 se povinně instaluje také do motocyklů.


ABS historie – použité zdroje:

Použité zdroje: autoweb.cz/abs-slavi-40-let-pripomente-si-historii-jednoho-ze-zasadnich-vynalezu, tipcars.com/magazin/nase-tema/42-let-s-abs-ktere-auto-bylo-prvni.html, autorevue.cz/abs-wiki-historie-mercedes-benz, sever.rozhlas.cz/abs-jak-vlastne-funguje-6873050