Ochrana osobních údajů a cookies

Webovou stránku kurzyridicu.cz, provozuje Ing. Milan Sáblík, se sídlem Podhomolí 1542, 56501 Choceň, IČ: 05449251, evidován na Finančním úřadě pro Pardubický kraj, Územní pracoviště ve Vysokém Mýtě, Tůmova 178.


1. Které osobní informace sbíráme?

Žádné osobní údaje jako je například jméno, příjmení, emailová adresa, apod. na našich stránkách nesbíráme. Z hlediska nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) však mohou být za osobní data považována i cookies – více o tom jak s cookies pracujeme naleznete v bodu č.4.


2. K čemu informace využíváme?

Informace, které o vás skrze cookies získáme, používáme proto, abyste mohli bez problémů využívat veškeré funkce našich stránek.


3. Jak chráníme Vaše informace?

Webové stránky používají zabezpečenou komunikaci v počítačové síti HTTPS. HTTPS využívá protokol HTTP spolu s protokolem SSL nebo TLS. Zajištěna je tak autentizace, důvěrnost přenášených dat a jejich integrita. Samozřejmostí je použití dostatečně silného hesla pro přístup a správu webových stránek. Nemáme žádné zpracovatele, kteří by se k Vaším datům dostali.


4. Používáme cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uložené na vašem počítači, mobilu či tabletu skrze váš prohlížeč (v případě, že máte ukládání těchto pomocníků povolené). V současnosti na těchto webových stránkách používáme pouze cookies nezbytné pro chod stránek (tzv. technické), které slouží k umožnění pohybu návštěvníka resp. uživatele stránek po webových stránkách a využívání jejich funkcí. Tyto cookies jsou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu, tedy pro přenos a správné zobrazení obsahu.

Analytické a marketingové cookies nepoužíváme. Pokud tomu bude někdy jinak, okamžitě vás o tom v tomto dokumentu budeme informovat a umožníme vám tyto cookies povolit nebo zakázat. Vzhledem k tomu, že tyto cookies nepoužíváme, nemusíme podle platné legislativy používat tzv. cookies lištu.

Jde používání analytických a marketingových cookies zabránit?

Používání cookies můžete zakázat ve svém prohlížeči. Využít můžete také funkci anonymního režimu, který používá pouze dočasné cookies. Ty se po zavření prohlížeče vymažou. Chcete-li zabránit ve využívání webové analytiky, můžete tak učinit instalací rozšíření Google Analytics Opt-out, které je dostupné pro každý internetový prohlížeč.

Nastavení cookies souborů v nejpoužívanějších prohlížečích:


5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

S výše uvedeným zpracováním osobních údajů, v našem případě tedy pouze se soubory cookies nezbytných pro chod stránek automaticky souhlasíte při používání těchto stránek. Vaše osobní údaje nejsou neprofilovány, ani nepředávány mimo Evropskou unii. Tuto dohodu můžeme porušit v případě, že by informace byly vyžádány institucí při vyšetřování v soudním řízení.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) máte právo:

  • vzít případný souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Odkazy

Naše webové stránky obsahují klasické i tzv. affiliate odkazy směřující na jiné webové stránky. Upozorňujeme, že tyto stránky mohou být vlastněny třetími stranami, které mají jiné zabezpečení a podmínky ochrany osobních údajů. Nemáme žádnou kontrolu a neneseme zodpovědnost za jakékoli informace, materiál, produkty nebo služby obsažené nebo přístupné prostřednictvím těchto webových stránek.


7. Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud máte jakékoliv dotazy k politice ochrany osobních údajů a cookies, můžete nás kontaktovat prostřednictvím: Ing. Milan Sáblík, Podhomolí 1542, 565 01 Choceň (nebo pište na info@kurzyridicu.cz). Veškeré dotazy rádi zodpovíme.


8. Účinnost podmínek ochrany osobních údajů

Tyto podmínky ochrany osobních údajů platí od 20.8.2022. Pokud se rozhodneme změnit politiku ochrany vašeho soukromí, změny budou uvedeny na této stránce.