Bezpečnostní pásy a jejich historie

Bezpečnostní pásy

V současné době představují bezpečnostní pásy nedílnou součást povinné výbavy každého vozidla. Toto zařízení zvyšuje bezpečnost nejen řidiče, ale i spolujezdců. Povinnost jeho používání je zakotvena v zákoně o provozu na pozemních komunikacích. V současné době hrozí za jeho nepoužívání ztráta tří bodů a finanční postih. Nebylo tomu tak však vždy. Pojďme se podívat na historii tohoto bezpečnostního prvku.


První bezpečnostní pásy

První bezpečností pásy se neobjevily v automobilu, ale v letadle. Psal se rok 1913. Všeobecné rozšíření pak bezpečností pásy v letecké dopravě zaznamenaly ve 30. letech 20. století. Ty které se začaly později využívat v automobilu, měly zpočátku chránit proti vypadnutí z vozidla. Podnětem pro jejich začlenění do výbavy automobilu byl rozvoj automobilové dopravy. První myšlenky na bezpečností pásy měl vynálezce George Cayley již v 19. století. Jeho bezpečnostní pásy však nebyly určené do automobilu, ale pro malíře, turisty nebo hasiče. Měly je držet na místě, aby nemohli nikam spadnout.

Zlom nastal v roce 1903, kdy Louis Renault použil 5bodový bezpečnostní pás. Z něj později připravila automobilka Volvo pás 3bodový. Rok 1948 znamenal začlenění bezpečnostního pásu do vozidla Tucker 48 sedan (Tucker Torpedo). Tento model bezpečnostního pásu se v současné době objevuje u některých automobilů na zadním sedadle, uprostřed. Je to 2bodový pás. Bratři Kenneth a Bob Ligon zdokonalili bezpečnostní pás v roce 1956. Jejich patent využila automobilka Ford. Další, kdo začal používat bezpečnostní pás v sériové výrobě, byla automobilka SAAB a to v roce 1958 u modelu GT 750. U tohoto modelu byly bezpečnostní pásy zařazeny do standardní výbavy a objevily se ve stejném roce na newyorském autosalonu.


Povinné používání bezpečnostních pásů

První pásy tak, jak je známe (3bodové), mělo Volvo Amazon (120) a to v roce 1959. Tento model byl vyrobený na základě úpravy 5bodového. Jednalo se o velmi moderní pásy, které umožňovaly navíjení. Pro Volvo je upravil Nils Bohlin. Austrálie byla první zemí, kde se bezpečnostní pásy staly povinnou částí výbavy každého automobilu. U nás byla tato povinnost uzákoněna k 1.1. 1967. Jednalo se o povinnost používat bezpečnostní pásy na předních sedadlech při jízdě mimo obec. Rok 1976 přináší další povinnost a to poutání na všech sedadlech mimo obec. Ke změně vyhlášky pak došlo 1. 1. 1990, kdy je nutno používat pásy i v obci. Tato vyhláška platí až do současné doby.

nepoužití pásů při jízdě

Postihy za nepoužití pásů

V současnosti je jízda bez bezpečnostních pásů klasifikována jako méně závažný přestupek podle § 125c / 1k) za který hrozí 3 trestné body, pokuta na místě až do výše 2 000 Kč a ve správním řízení až 2 500 Kč. Za nepřipoutaného spolujezdce řidič nezodpovídá což však nemusí platit u dětí a nesvéprávných osob!

Povinnost připoutat se bezpečnostním pásem je zákonem primárně uložena přepravované osobě, která je odpovědná za svou bezpečnost. Ve výjimečných případech by bylo možné dospět k závěru, že řidič je povinen (ve smyslu zákonem uložené povinnosti zajistit bezpečnost přepravovaných osob podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb.) poučit přepravovanou osobu o její povinnosti připoutat se bezpečnostním pásem, resp. poučit ji o způsobu použití bezpečnostních pásů, a to vzhledem ke zdravotnímu stavu této osoby, jejímu věku, či jiným jedinečným okolnostem. Pokud takové výjimečné okolnosti dány nejsou, řidič vozidla zásadně za porušení povinnosti přepravované osoby připoutat se za jízdy na sedadle bezpečnostním pásem neodpovídá.

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 5. 2012, sp. zn. 23 Cdo 1389/2010, zdroj: cspsd.cz

kurz bezpečné jízdy Brno

Potřebujete odečíst trestné body?

Všichni řidiči, začátečníci i profesionálové si mohou nechat odečíst 4 trestné body získané svými silničními prohřešky po absolvování školy smyku v akreditovaném středisku pro odpočet bodů tzv. škole smyku s odpočtem bodů.


Bezpečnostní pásy a současnost

V současné době představují bezpečnostní pásy prvek, který zvyšuje bezpečnost pasažérů. Také mají za úkol snižovat následky nehod. V současnosti ve spojení s airbagy, které mají také mimochodem velmi zajímavou historii, podle Besipu snižují počet úmrtí o 25% u řidiče a o 15% u spolujezdce.

Bezpečnostní pás a dětská autosedačka se v současné době řadí do kategorie zádržných bezpečnostních systémů. Zákon o provozu na pozemních komunikacích stanovuje používání bezpečnostního pásu jako povinnost. Existuje několik málo výjimek. Patří mezi ně těhotné ženy, které by měly používat speciální pás určený právě pro ně. Klasický bezpečnostní pás není vhodný ani pro přepravovaná zvířata, především pro psy. Těm je určený speciální postroj, který lze velmi snadno připnout do klasického upínače určeného pro bezpečnostní pás.

Výjimka z použití bezpečnostních pásů

Pokud nepoužívání bezpečnostního pásu doporučí lékař, z jakýchkoli zdravotních důvodů, musí vydat příslušné potvrzení, které nosí účastník silničního provozu u sebe a v případě potřeby jej předloží. Výjimku představují také děti, u kterých je povinnost do 150 cm přepravy v autosedačce nebo s podsedákem.


Trocha čísel na závěr

BESIP uvádí, že nepřipoutaný člověk má na předním sedadle 6x vyšší šanci na úmrtí při nehodě mimo obec a v obci dokonce 8x. Zaměříme-li se na usmrcené osoby v rámci dopravních nehod a na podíl nepřipoutaných, tak v roce 2020 to bylo 26%. Pokud se budeme zajímat o těžce zraněné, tak je to 18%. Používání bezpečnostního pásu sníží pravděpodobnost zranění končícího smrtí o 45%. Myslete prosím na svou bezpečnost, jezděte vždy připoutáni!


Bezpečnostní pásy a jejich historie – další použité zdroje:

Další použité zdroje: Autozive.cz, Aktualne.cz, Automania.cz