Markétina dopravní výchova

Dopravní výchova je důležitou součástí vzdělávacího systému, jež se zaměřuje na osvojování základních pravidel silničního provozu a bezpečného chování v různých dopravních situacích. A právě projekt Markétina dopravní výchova se zaměřuje na efektivní vzdělávání a výchovu dětí i dospělých v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Co je cílem projektu a kdo za ním stojí?


Co je cílem tohoto dopravního projektu?

Dopravní projekt Markétina dopravní výchova

Proč tento dopravní projekt vlastně vůbec vznikl? Snaží se pomoci snížit dopravní nehodovost a především počet zranění a úmrtí na silnicích tím, že šíří problematiku bezpečnosti silničního provozu mezi širokou veřejnost a zejména mezi dětmi, aby mohly být pro budoucnost vychovávány jakožto zodpovědní řidiči. Součástí projektu je i výroba vzdělávacích materiálů a výukových pomůcek, jež jsou cíleny nejenom pro školy, ale rovněž kupříkladu i pro volnočasová centra. Skvěle se hodí i pro rodiny s dětmi k výchově zodpovědného řidiče. Dále, aby projekt byl pro děti přitažlivý a atraktivní, se projekt Markétina dopravní výchova zabývá i organizací výtvarných a literárních soutěží týkajících se dopravně-bezpečnostní problematiky, které navíc podporují i jejich tvořivost.


Kdo je součástí tohoto projektu?

Pro masovější rozšíření myšlenky o bezpečnějších silnicích se v rámci tohoto projektu pravidelně pořádají osvětové akce pro širokou veřejnost. Projekt je navíc zaměřen na všechny účastníky silničního provozu, tedy včetně chodců, cyklistů a pochopitelně i řidičů motorových vozidel. Jeho součástí jsou navíc skutečné osoby pracující v oblasti dopravní bezpečnosti, které mají dlouholeté zkušenosti a jsou tak plně kompetentní předávat své znalosti dětem i dospělé veřejnosti. Dokonce poskytují i semináře pro pedagogy akreditované MŠMT. Finančně je podporován partnery jako jsou kupříkladu Fond zábrany škod České kanceláře pojistitelů, Libereckým krajem nebo Škodou Auto.


Závěrečné shrnutí:

favicon webu KURZY ŘIDIČŮ.cz

Shrnuto podtrženo, Dopravní projekt Markétina dopravní výchova má za cíl zlepšit bezpečnost na silnicích a vzdělávat děti i dospělé v oblasti bezpečného chování v dopravních situacích. Součástí projektu jsou vzdělávací materiály, výukové pomůcky a osvětové akce pro širokou veřejnost včetně chodců, cyklistů a řidičů motorových vozidel. Projekt je podporován partnerstvím s organizacemi jako Fond zábrany škod České kanceláře pojistitelů, Libereckým krajem nebo Škodou Auto.

Použité zdroje: webová stránka projektu, Tým silniční bezpečnosti