BAS a jeho historie

BAS (Brake Assistant System)

S technologií BAS (Brake Assistant System) se setkáte již ve všech moderních automobilech. Přestože platí za účinný bezpečnostní prvek, samozřejmě jej není možné vnímat jako bezvýhradně funkční prostředek pro odvrácení rizika nehody. Účinnost nemalou měrou závisí také na zkušenosti řidiče. O co přesněji jde a jak funguje? A jak tato technologie vznikla?


K čemu slouží BAS a jaký je jeho princip

Zkratka BAS pochází z anglického výrazu Brake Assistant System neboli brzdový asistent. Tato funkcionalita napomáhá při brzdění vozu vyvíjením optimálního hydraulického tlaku v brzdové soustavě. Pracuje tedy vlastně tak, jako by vozidlo bylo vybaveno ještě dalším posilovačem brzd. Svým působením tento systém zajišťuje kratší brzdnou dráhu vozu, a to až o 20 %. Tím zvyšuje bezpečnost. Patří konkrétně mezi prvky aktivní bezpečnosti.

Kontrolka ABS na palubní desce

Dokáže tak prakticky napomoci tomu, že adekvátní tlak na brzdový pedál nevyvíjí řidič, ačkoli by tak činit měl. Většina toho nicméně není v kritické situaci schopna. Testování realizované již v roce 1992 na řidičském simulátoru Mercedes-Benz v Berlíně prokázalo, že podobně reaguje až o 90 % všech motoristů. Proto se někdy též nazývá i EBA čili Emergency Brake Assistent. Některé systémy BAS a EBA vyhodnocují i rychlost uvolnění plynového pedálu. Brzdový asistent taktéž spolupracuje s posilovačem brzd a plně využívá potenciálu ABS. Součinností s ABS současně BAS zaručuje, že se automobil nedostane do smyku.

K aktivování brzdového asistenta dochází teprve na základě předem definovaných hodnot, neaktivuje se při pomalém dobrzďování, nebo přibrzďování. Systém dokáže správně vyhodnotit, kdy se skutečně jedná o nouzové brždění. Celý mechanismus je řízený elektronickým stabilizačním systémem (ESC). Technologie BAS je založena na snímači, který je umístěn pod brzdovým pedálem. Ten má za úkol snímat rychlost a sílu jeho stlačení. Existují tři typy BAS, a to elektronický, hydraulický nebo mechanický, přičemž ten mechanický je nejjednodušší. Svou funkcí se od sebe neliší, odlišný je pouze systém snímání signálů.


Jak vznikla technologie BAS

Známa je tato technologie už zhruba dvě desítky let. V kontextu obdobných „pomocníků“ se tedy jedná o relativní novinku. Tento systém byl vyvinut ve spolupráci značek Daimler-Benz a TRW/LucasVarity. V roce 1996 se tak brzdový asistent poprvé představil na vozech Mercedes-Benz S-Class a SL-Class. Již o málo později, konkrétně v roce 1998, se automobilka Mercedes-Benz stala první společností, která jej zařadila do standardní výbavy všech svých modelů.

V roce 2005 doznal jeho princip vylepšení díky využití radarové technologie. Poprvé byl brzdový asistent Mercedes-Benz Brake Assist Plus (BAS Plus) zařazen do standardní výbavy modelu Mercedes-Benz třídy S W221. O pouhý rok později inženýři značky Mercedes-Benz spojili dále vyvinutý systém kontroly vzdálenosti DISTRONIC PLUS a brzdový asistent BAS PLUS a vytvořili systém PRE-SAFE® Brake s autonomním částečným brzděním.

Záhy následovaly tento vývoj i další známé podniky jako Volvo a BMW. Volvo do svých automobilů konkrétně integrovalo systém známý jako CWAB neboli Collision Warning with Auto Brake. Ten má předcházet kolizím nebo se alespoň pokusit eliminovat jejich následky. Za pomocí radarů ACC monituruje prostor před vozidlem. Vyhodnotí-li již kritickou vzdálenost, přiblíží brzdové destičky a zvýší tlak v brzdové soustavě (systém RAB), což umožní dřívější zastavení. Pokud řidič nereaguje, dojde k zablokování pásu a samočinnému brzdění vozu. Toyota zavedla v roce 1997 funkci brzdového asistenta ve většině svých osobních automobilů na celém světě. Patří sem konkrétně modely Corolla, Camry a Yaris.


Jaká je současná praxe používání BAS

ESP kontrolka

V současné době je již systém BAS v moderních automobilech povinný. Na území Evropské unie tuto povinnost ustanovila směrnice s platností konkrétně od listopadu 2009. Starší automobily musejí být s tímto systémem prodávány nejpozději od 24. února 2011. U novějších automobilů už brzdový asistent tvoří součást elektronického stabilizačního systému ESP.

Řidič ve svém vozidle rozpozná spolehlivě aktivaci BAS na základě toho, že se automaticky rozbliká výstražná funkce směrových světel, které předchází rychlé blikání brzdových světel. Například v případě vozů z dílny tuzemské Škody je aktivace rovněž doprovázena akustickým signálem. V novějších modelech aut je tento systém napojen také na adaptivní tempomat, v kritické situaci tak dochází k jeho automatickému aktivování. Pakliže se tak nestane, může to mít řadu příčin.

Nejčastějším důvodům, proč brzdový asistent selže, patří:

  • poškození snímače pohybu výtlačné tyčky podtlakového posilovače
  • oxidace kontaktů řídící jednotky
  • poškozené vodiče

BAS a jeho historie – použité zdroje:

Použité zdroje: vut.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=103563, novinky.cz/tag/brzdovy-asistent-bas-66869