ESP (ESC) a jeho historie

rozsvícené kontrolky

ESP tvoří součást moderních automobilových systémů a najdeme ho v povinné výbavě každého osobního auta. Proč a k čemu ve vozech vlastně slouží? Zkratka ESP pochází ze slov Electronic Stability Program. Uvádí se také jako ESC, což znamená Electronic Stability Control. Český ekvivalent zní elektronický stabilizační program. Nachází se v automobilech, a to jako rozšíření funkce systémů ABS a ASR. Jedná se o prvek aktivní bezpečnosti vozidla. Jaká jsou další označení a jak ESP funguje?

Původní zkratka se též vykládá jako Elektronisches Stabilitätsprogramm ve vztahu ke koncernovému elektronickému stabilizačnímu systému od Volkswagenu. Kontrola stabilizace je nicméně v současnosti zavedena i mnohými dalšími automobilkami. Setkat se tak můžete s odlišnými zkratkami jako ASC, DSC, DSTC, PSM, VDC, VSA nebo VSC. Princip je však vždy v zásadě podobný jako u ESP. Tento systém obecně napomáhá motoristovi udržet kontrolu nad vozidlem v kritické situaci, jako je například rychlá jízda do zatáčky nebo na kluzkém povrchu, jelikož snižuje nebezpečí smyku a zlepšuje jízdní stabilitu. Jeho hlavním účelem je tak zabránit nechtěné změně směru jízdy. V činnost se tento systém uvádí při libovolné rychlosti. Dochází k tomu automaticky po otočení klíčku v zapalování.


Jak funguje ESP

ESP pracuje na bázi přibrzďování kol a omezování výkonu motoru. Jeho základ tvoří mikropočítač, který zaznamenává výsledky ze senzorů. Tyto signály je celý mechanismus schopen zaznamenat dokonce 25x za sekundu. Zjišťuje informace o rychlosti jednotlivých kol, krouticím momentu motoru, otáčkách motoru, natočení volantu – tedy předních kol automobilu a snímač dostředivého zrychlení (obvykle umístěným ve středu vozu). Následně celý systém analýzou těchto vstupních údajů vyhodnotí, jestli se vozidlo pohybuje ve smyku, tj. jestli je automobil otočen jinak než volant. Na tomto základě následně může systém provádět cílené brzdné zásahy a zásahy do řízení motoru i převodovky a vůz stabilizovat.

ESP kontrolka

Běžný motorista má šanci zaznamenat činnost této funkcionality ve vlastním vozidle prostřednictvím kontrolky. Ta je za standardních okolností rozsvícena a opětovně zhasnuta. Toto krátké upozornění signalizuje funkčnost ESP.

Naopak trvalé rozsvícení předznamenává závadu. Kontrolka je oranžová a má podobu symbolu auta ve smyku (současná podoba) nebo oranžového trojúhelníku s vykřičníkem, kolem něhož je neúplná kružnice se šipkou (starší podoba).


Jak vznikl systém ESP

Historicky se jedná o jeden z prvních a zároveň i nejpoužívanějších elektronických stabilizačních systémů. Ten je prioritně určen k tomu, aby předcházel riziku smyku nebo ho napomohl vyrovnat. V současné době už vyrábí elektrické stabilizační systémy celá řada výrobců pod různými značkami. Vůbec poprvé ale konkrétně představila systém ESP společnost Bosch ve spolupráci s Daimler-Benz již v roce 1995. Prvním vozem, do kterého byl osazen, se stal Mercedes-Benz třídy S. V souvislosti vzniku této technologie dostupné zdroje uvádějí humorně vyznívající upřesnění: Stalo se tak na palubě Mercedesu W124 ve švédském příkopu.

Konstruktér Mercedesu Frank-Werner Mohn totiž s vozem tehdy skutečně sjel do příkopu a uvědomil si proto, že by bylo vhodné, aby se tehdy nové ABS naučilo komunikovat s řídící jednotkou schopnou sledovat úhel natočení volantu, příčné zrychlení a další informace a upravit následně výkon motoru. Cesta k ESP tak byla otevřena.

V současnosti je užívání ESP v osobních a užitkových vozech již povinné. Toto ustanovení v rámci EU vstoupilo v platnost v roce 2014. V praxi je tento systém velmi důležitý, jelikož dokáže zabránit dle srovnávacích statistik dokonce až 80 % nehod způsobených smykem. V souvislosti s jeho zavedením se objevila informace, že již zabránil 190 000 nehodám a zachránil 6 000 životů.


ESP historie – použité zdroje:

Použité zdroje: smucler.cz/blog/esp-stabilizacni-system-509.html, asistencnisystemy.cz/esc-electronic-stability-control, autoforum.cz/fascinace/neznama-historie-prave-tady-se-zrodilo-esp-v-hlave-jednoho-chytreho-nemce