Nový bodový systém a nastavení notifikací

Nový bodový systém bude od roku 2024 citelněji trestat vědomé porušování předpisů a zpřísňovat postihy za závažné přestupky, jako je rychlá jízda, jízda pod vlivem alkoholu nebo drog, používání mobilu, ohrožení chodců či nesprávné předjíždění. Trestné body, finanční postihy a doby zákazu řízení budou navýšeny, aby lépe reflektovaly závažnost těchto činů. Nejzávažnější přestupky budou sníženy ze 7 na 6 bodů a to proto, že budou pouze tři základní sazby podle závažnosti přestupku (dnes máme pět sazeb). Novela také umožní řízení auta od 17 let pod dohledem mentora a bude zahrnovat povinný preventivní program pro začínající řidiče, aby se snížil počet nehod a zlepšilo chování mladých řidičů na silnici. Níže se můžete podívat na nejzajímavější návrhy upravující stávající bodový systém, postup zjištění bodového konta a nastavení notifikace o jejich přidělení.


Změny v bodovém systému

Nejzávažnější přestupky

Kvůli změně základních bodových sazeb z pěti (7, 5, 4, 3 a 2 body) na tři (6, 4 a 2 body) došlo paradoxně u nejzávažnějších přestupků k jejich bodovému snížení ze 7 bodu na 6. Citelně však narostly finanční postihy a délky zákazů řízení.

PŘESTUPEKSOUČASNÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč)NOVÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč)SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč)NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč)SOUČASNÉ BODYNOVÉ BODYSOUČASNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce)NOVÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce)
Jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky2 500 – 20 0007 000 – 25 0007 (nad 0,3 ‰)6 (nad 0,3 ‰)6 až 126 až 18
Stav vylučující způsobilost25 000 – 50 0007 000 – 25 0007612 až 246 až 18
Odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky25 000 – 50 00025 000 – 75 0007612 až 2418 až 36
Vjíždění na železniční přejezd přes zákazdo 2 500 (pouze nemotorová vozidla)4 500 – 5 5002 500 – 5 0007 000 – 25 000761 až 6
Otáčení se, couvání, jízda v protisměru na dálnici4 500 – 5 5005 000 – 10 0007 000 – 25 000766 až 12
Porušení zákazu předjíždění4 500 – 5 5005 000 – 10 0007 000 – 25 000766 až 12
Jízda na červenou, nezastavení na signál, pokyn „Stůj!“do 2 5004 500 – 5 5002 500 – 5 000 (4 – 7 500 recidiva)7 000 – 25 000561 až 6 (recidiva, úmysl u pokynu)4 až 6 (úmysl u pokynu)
(BESIP)

Překročení povolené rychlosti

Kvůli tomu, že až 40 % všech bodovaných přestupků tvoří nedodržení předepsané rychlosti, jak uvedl ministr dopravy Martin Kupka, došlo ke zvýšení postihů i v případech výrazného nedodržování rychlosti v obci a mimo obec.

PŘESTUPEKSOUČASNÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč)NOVÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč)SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč)NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč)SOUČASNÉ BODYNOVÉ BODYSOUČASNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce)NOVÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce)
o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec) a více5 000 – 10 0007 000 – 25 000566 až 126 až 18
o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec) a vícedo 2 5002 500 – 3 5002 500 – 5 0004 000 – 10 000341 až 6 (recidiva)
o 10 km/h a více v obci nebo mimo nído 1 0001 500 – 2 0001 500 – 2 5002 000 – 5 0002 (v obci o více než 5 km/h, mimo obec o více než 10 km/h)2
o méně než 10 km/h v obci nebo mimo nído 1 000do 1 500 (domluva)1 500 – 2 5002 000 – 5 0002 (v obci o více než 5 km/h)
(BESIP)

Omezení nebo ohrožení chodců

Další citelnou změnou bodového systému je za ohrožení chodce, kde se zvýšil bodový trest ze 4 či 5 bodů na 6.

PŘESTUPEKSOUČASNÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč)NOVÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč)SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč)NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč)SOUČASNÉ BODYNOVÉ BODYSOUČASNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce)NOVÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce)
Ohrožení chodcedo 2 5002 500 – 3 5002 500 – 5 0004 000 – 10 0004 nebo 561 až 6 (recidiva)
Omezení chodcedo 2 5002 500 – 3 5002 500 – 5 0004 000 – 10 00044
Nezastavení vozidla před přechodem pro chodcedo 2 5002 500 – 3 5002 500 – 5 0004 000 – 10 00032
(BESIP)

Dopravní nehoda

Změny se také týkají v případě dopravních nehod, kdy v souvislosti se změnou počtu sazeb došlo ke zmírnění trestu za dopravní nehodu s ublížením na zdraví na 6 bodů. Ve stejné souvislosti došlo k razantnímu snížení o 3 trestné body za neprodlené zastavení vozidla a opuštění místa nehody na výsledné 4 body.

PŘESTUPEKSOUČASNÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč)NOVÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč)SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč)NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč)SOUČASNÉ BODYNOVÉ BODYSOUČASNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce)NOVÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce)
Dopravní nehoda s ublížením na zdraví25 000 – 50 0002x pokuta za přestupek vedoucí k nehodě7 (smrt, těžká újma)6 (smrt, těžká újma)12 až 246 až 18 nebo 18 až 36
Neprodlené nezastavení vozidlado 10 0002 500 – 5 0007 000 – 25 000741 až 6 (recidiva)4 až 6
Neoznámení PČRdo 10 0002 500 – 3 5002 500 – 5 0004 000 – 10 0001 až 6 (recidiva)
Neprokázání totožnostido 10 0002 500 – 3 5002 500 – 5 0004 000 – 10 0001 až 6 (recidiva)
Opuštění místa nehodydo 10 0002 500 – 5 0007 000 – 25 000741 až 6 (recidiva)4 až 6
(BESIP)

Středně závažné přestupky

Velký bodový nárůst je za již výše zmíněné používání telefonu za volantem, kdy se trest zvýší o 2 body. Změny se projeví i u méně či středně závažných přestupků jako je například jízda bez bezpečnostních pásů či jízda na motocyklu bez helmy. V těchto případech jde o zvýšení trestu o 1 bod.

PŘESTUPEKSOUČASNÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč)NOVÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč)SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč)NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč)SOUČASNÉ BODYNOVÉ BODYSOUČASNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce)NOVÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce)
Telefon za volantemdo 1 0002 500 – 3 5001 500 – 2 5004 000 – 10 00024
Řidič bez pásů, dítě bez autosedačkydo 2 0001 500 – 2 0001 500 – 2 5002 000 – 5 0004 (autosedačka) nebo 3 (pásy)4
Nedání přednosti v jízdědo 2 5002 500 – 3 5002 500 – 5 0004 000 – 10 000441 až 6 (recidiva)
Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhudo 2 0001 500 – 2 0001 500 – 2 5002 000 – 5 00054
Neuposlechnutí zákazu nebo příkazu směru jízdydo 2 0001 500 – 2 5007 000 – 25 0004 až 6
Porušení zákazu zastavení nebo stání, které způsobí překážku provozudo 2 0002 500 – 3 5001 500 – 2 5004 000 – 10 000
Jízda na motocyklu nebo mopedu bez ochranné přilbydo 2 0001 500 – 2 0001 500 – 2 5002 000 – 5 00034
Řízení bez řidičského oprávnění25 000 – 50 00025 000 – 75 0004412 až 2418 až 36
Jízda se zadrženým řidičským průkazem5 000 – 10 0007 000 – 25 000746 až 126 až 18
12 bodů u „cizince“ + jízda v zákazu činnosti u cizince25 000 – 50 00025 000 – 75 000412 až 2418 až 36
(BESIP)

Profesní, zdravotní, technická nezpůsobilost

Změny se také objevily v případech profesní, zdravotní či technické nezpůsobilosti. Nejzajímavějším přestupkem je v těchto případech jízda s technicky nezpůsobilým vozidlem, kde se bodový trest zpřísnil o bod na celkových 6 bodů.

PŘESTUPEKSOUČASNÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč)NOVÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč)SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč)NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč)SOUČASNÉ BODYNOVÉ BODYSOUČASNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce)NOVÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce)
Řízení bez profesní způsobilosti5 000 – 10 0007 000 – 25 000326 až 126 až 18
Nepodrobení se pravidelné lékařské prohlídcedo 1 500 (domluva)5 000 – 10 0002 000 – 5 0006 až 12
Řízení s pozastaveným řidičským oprávněním5 000 – 10 0007 000 – 25 0006 až 126 až 18
Jízda technicky nezpůsobilým vozidlem2 500 – 3 5005 000 – 10 0004 000 – 10 000566 až 12
Jízda bez registrační značky5 000 – 10 0004 000 – 10 0006 až 126 až 18
Zakrytá registrační značka5 000 – 10 0004 000 – 10 0006 až 126 až 18
Jízda se zadrženým osvědčením o registraci vozidla10 000 – 20 0007 000 – 25 0006 až 124 až 6
Antiradar, neoprávněné užití výstražných světeldo 10 0005 000- 10 0007 000 – 25 0004 až 6
(BESIP)

Méně závažné přestupky

Drobnou úpravou prošly i méně závažné přestupky, kde došlo ve většině ke zpřísnění pouze u finančních postihů a to jak při řešení na místě blokovou pokutou či pokutou ve správním řízení.

PŘESTUPEKSOUČASNÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč)NOVÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč)SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč)NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč)SOUČASNÉ BODYNOVÉ BODYSOUČASNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce)NOVÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce)
Zapomenuté dokladydo 2 000do 1 500 (domluva)1 500 – 2 5002 000 – 5 000
Nerozsvícená světlado 2 000do 1 500 (domluva)1 500 – 2 5002 000 – 5 000
Špatné parkovánído 2 000do 1 500 (domluva)1 500 – 2 5002 000 – 5 000
Vyhazování věcí z auta za jízdydo 2 000do 1 500 (domluva)1 500 – 2 5002 000 – 5 000
Obtěžování ostatních nadměrným hlukem, rozstřikováním kalužído 2 000do 1 500 (domluva)1 500 – 2 5002 000 – 5 000
Porušení zákazu zastavení nebo stánído 2 000do 1 500 (domluva)1 500 – 2 5002 000 – 5 000
Jízda bez pásů (přepravovaná osoba)do 2 0001 500 – 2 0001 500 – 2 5002 000 – 5 000
Parkování na místě pro invalidydo 2 5002 500 – 3 5005 000 – 10 0004 000 – 10 00022
Omezení jízdydo 2 5001 500 – 2 0002 500 – 5 0004 000 – 10 0001 až 6 (recidiva)
Nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetřenído 10 0002 500 – 5 0002 000 – 5 000
Neozdevzdání ŘP nebo ORV (osvědčení o registraci vozidla)do 10 0002 500 – 5 0002 000 – 5 000
Technická silniční kontrolado 2 0002 500 – 3 5001 500 – 2 5004 000 – 10 000
Ostatní drobné přestupkydo 2 000do 1 500 (domluva)1 500 – 2 5002 000 – 5 000
(BESIP)

Víte kolik máte bodů na kontě a jak mít přehled o připsání bodů?

K získání informace o počtu bodů na vašem bodovém kontě můžete využít několik možností. Jednou z nich je Portál občana, kde ve výběru podání najdete možnost „výpis bodového hodnocení řidiče“. Tuto žádost si můžete následně poslat do datové schránky a získat tak výpis zdarma a prakticky okamžitě. Alternativně je možné požádat o výpis přímo na pracovištích Czech POINT, kde je výpis k dispozici ihned za cenu do 100 Kč. Další možností je navštívit příslušný odbor dopravy, kde můžete získat výpis za levnější cenu.

Nastavení notifikace o nových bodech

Pro udržení přehledu o bodovém stavu existuje od roku 2024 nová možnost pro řidiče, která je dostupná na Portálu dopravy. Tato „inovace“ umožňuje získat aktuální informace o stavu bodového konta prostřednictvím odběru notifikací o změně stavu bodů. Tato služba je poskytována zdarma a je možné si vybrat preferovaný způsob doručení notifikací, buď prostřednictvím SMS, e-mailu nebo notifikací v rámci Portálu dopravy a Portálu občana. Důležité je, že kontaktní údaje pro notifikace jsou načteny z Portálu občana, kde je můžete také v případě potřeby snadno změnit. Tato nová funkce poskytuje všem řidičům jednoduchý a efektivní způsob, jak udržovat přehled o svém bodovém stavu a rychle reagovat na jakékoli změny. Možná ani nevíte, ale strážci zákona ani dopravní úřad nejsou povinni sdělovat řidičům počet přidělených bodů. Pozor tedy na to!


Potřebujete odečíst body?

Připravili jsme pro Vás podrobný článek o odečtu bodů za absolvování školy smyku včetně uvedení podmínek a celého průběhu. S tipem jak během pár měsíců odečíst až 8 bodů! Zkrátka vše, co potřebujete vědět. Více o postupu odečtu bodů za školu smyku

Kde můžete školu smyku s odečtem absolvovat?

Hradec Králové | Most | Dlouhá Lhota u Příbrami | Vysoké Mýto


Závěrečné shrnutí

nepoužití pásů při jízdě, nový bodový systém

Nový bodový systém bude mít mnoho novinek a změn, ale nakonec bude záležet na řidičích, jak budou jezdit a jak zajistí bezpečnost na silnicích pro sebe i ostatní. Celkově nový systém povede k bezpečnějšímu provozu na českých silnicích. Doufejme, že sníží počet dopravních nehod a úrazů. Jezděte opatrně, aktivujte si notifikace o změně bodového stavu a pokud už nějaký menší bodový trest obdržíte, využít můžete školy smyku s odpočtem bodů, díky které si budete moci od roku 2024 nově až 4 body odečíst!