Odpočet bodů za školu smyku

Vaše chování na silnicích v tuzemsku odráží tzv. bodový systém. Jak funguje, za co se přičítají body a za jakých podmínek máte možnost si je nechat naopak odečíst? Rychlá navigace v článku o odpočtu bodů za školu smyku:


Co je bodový systém a jak funguje v Česku

nepoužití pásů při jízdě, nový bodový systém

Bodový systém slouží ke sledování opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů. V České republice se užívá jako nástroj, který motoristy nutí k dodržování pravidel silničního provozu. Zaveden byl oficiálně v roce 2006. Motorista při něm sbírá trestné body. Obdržet jich může až 12, přičemž jednotlivé přestupky jsou ohodnoceny různě. Podle závažnosti je to 2 až 6 bodů. Bodový systém také během své existence prošel některými změnami a v současné době tak už žádné přestupky nejsou hodnoceny 1 bodem nebo 7 body.

Momentálně jsou přestupky rozděleny do tří kategorií a můžete si tak za ně vysloužit konkrétně 2, 4 nebo 6 bodů. Podrobněji tyto přečiny vymezuje zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Za 12 bodů ve výsledku můžete na 1 rok přijít o řidičské oprávnění. Přibývající body proto právem pro motoristu znamenají jednoznačně nepříjemnost. Více o novém bodovém systému a možnosti notifikace


Jak zjistit stav svých bodů

Abyste věděli, jestli je vaše řidičské oprávnění potenciálně v ohrožení, měli byste stav svého bodového konta znát.

Existují tyto oficiální postupy, jak informaci získat:

 1. online na Portálu občana
 2. na kterékoli pobočce CZECHPOINT (obecní úřady, Česká pošta, Hospodářská komora notáři)
 3. na kterémkoli registru řidičů
 4. na Portálu dopravy

1. Jak zjistit stav bodů online na Portálu občana

Portál občana je jedna ze součástí Portálu veřejné správy, respektive nástupce původního Portálu veřejné správy. Tento projekt spadá společně s Portálem veřejné správy do působnosti ministerstva vnitra. Zjištění počtu bodů včetně toho, za jaké přestupky byly motoristovi uděleny, je zřejmě nejsnazší právě touto cestou. Do systému se přihlásíte pomocí Identity občana nebo prostřednictvím vlastní datové schránky.

Identita občana zahrnuje jednak státní prostředky, což jsou:

 • Mobilní klíč eGovernmentu
 • eObčanka
 • NIA ID (dříve „Jméno, Heslo, SMS“)
 • IIG – International ID Gateway
 • Bankovní identita

Další možnost reprezentuje MojeID a I.CA identita:

 • I.CA identita s kartou Starcos
 • MojeID
 • MojeID – úroveň „vysoká“ (s FIDO L2 klíčem)

Informaci o bodovém stavu najdete na úvodní stránce přímo po přihlášení do Portálu občana. Výpis lze získat také do datové schránky. V nabídce Podání zvolte formulář výpisu bodového hodnocení řidiče a žádost odešlete. Online je možné přes Portál občana zjistit také detaily k řidičskému oprávnění. Systém nabízí taktéž přehled o končící platnosti řidičského průkazu nebo průkazu profesní způsobilosti řidiče. Přihlášení i všechny výpisy jsou v tomto případě zdarma.

2. Jak stav konta vysledovat na pobočce CZECHPOINT

Služba umožňuje zjistit výpis bodů na kterémkoli kontaktním pracovišti CZECHPOINT. Těmito kontaktními místy obecně jsou:

 • obecní a městské úřady
 • pobočky České pošty
 • pobočky Hospodářské komory ČR
 • vybraná česká zastupitelství v zahraniční
 • vybraní notáři
 • e-shop na www.czechpoint.cz

Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů, což je databáze informací o řidičích, která je vedena českým ministerstvem dopravy. Její součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Najdete v ní jednak aktuální stav bodového hodnocení, ale i jeho historii. Na jednotlivých pobočkách je možné získat výpis z bodového konta za poplatek, který se liší podle sazebníku jednotlivých organizací. Vydává se na počkání a u sebe musí mít žadatel platný doklad totožnosti, to znamená optimálně občanský průkaz. Uznává se však i cestovní pas, řidičský průkaz nebo identifikační doklad cizince nebo průkaz o povolení pobytu cizince.

3. Jak na kterémkoli registru řidičů zjistit počet trestných bodů

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností jsou do Centrálního registru řidičů schopny nahlížet rovněž. Na těchto úřadech tak můžete i vy sami získat informaci ohledně počtu trestných bodů. Od roku 2018 může zájemce získat tuto informaci dokonce na úřadě zcela libovolném. Jeho pracovníci vám vygenerují výpis na základě žádosti, a to opět za poplatek. Žádost může být sepsána volnou formou, musí ale obsahovat patřičné náležitosti. Tedy označení úřadu, vaše osobní údaje, co je předmětem vaší žádosti a vlastnoruční podpis. Navíc musíte v tomto případě předložit doklad totožnosti.

4. Jak se dostat k nezbytným informacím na Portálu dopravy

Portál dopravy je projekt vedený ministerstvem dopravy. Umožňuje elektronicky komunikovat s úřady v oblasti dopravy. Nabízí tak možnost získat údaje o řidičském průkazu, možnost e-podání žádosti o řidičský průkaz, řidiči mohou získat právě i výpis z bodového konta, údaje o přestupcích, údaje o zákazech řízení nebo údaje o profesní způsobilosti. K přihlášení do Portálu dopravy můžete opět využít několik způsobů, jako je bankovní identita, mobilní klíč eGovernmentu, NAI ID nebo eObčanka.


Jak se bodů zbavit

Možnosti jsou primárně dvě – jezdit bez bodových přestupků a absolvovat školu smyku s odpočtem bodů.

Odečet bodů po roce

První možností, jak si snížit stav svého bodového konta, je jednoduše jezdit tak, jak máte. To znamená přestupků, které jsou bodovány, se jednoduše nedopouštět. Za těchto podmínek automaticky dochází k odpočtu 4 bodů vždy po roce řízení bez ztráty bodu.

Odečet bodů za školu smyku

Škola smyku je nesprávné označení tzv. dobrovolného školení bezpečné jízdy pro řidiče. Někdy se také tento kurz označuje opět méně správně jakožto standardní kurz bezpečné jízdy. Tento kurz je určen jak začínajícím, tak i pokročilým řidičům, kteří se chtějí naučit bezpečně svůj vůz ovládat v různých podmínkách a rychlostech, které mohou vyústit v krizové situace. Ty se učí nejen účinně řešit, ale také předvídat prostřednictvím realistické simulace.

Obecně tak lze říci, že škola smyku má co nabídnout každému motoristovi od čerstvých absolventů autoškoly až po profesionály. Některé typy kurzů jsou dále také specificky orientovány na ženy řidičky. Kromě řidičů automobilů existují rovněž i speciální kurzy pro majitele motocyklů. Záměrem je dát účastníkům kurzu zpětnou vazbu ohledně toho, jak se na silnici chovají. Školu smyku lze pojmout i jako zážitkový dárek. Specifický případ pak představuje právě škola smyku absolvovaná za účelem odpočtu bodů.


Školu smyku s odpočtem bodů můžete absolvovat:

Hradec Králové | Most | Dlouhá Lhota u Příbrami | Vysoké Mýto


Jak na odpočet bodů v rámci školy smyku

Od roku 2024 si může řidič absolvováním školy smyku odečíst 4 body. Tento kurz lze za účelem odečtu bodů absolvovat vždy jednou do roka. Podmínky pro možnost projít školou smyku jsou stanoveny v §123e odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. Samotný kurz se skládá z teoretické a praktické části. Obsah a rozsah školení je ustanoven vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 156/2008 Sb. ze dne 28. dubna 2008. Absolvovat musíte tento kurz výhradně ve středisku akreditovaném pro tato školení dle podmínek zákona č. 374/2007 Sb. a vyhlášky MD ČR č. 156/2008 Sb. Tato místa jsou na více místech v ČR, s dostupností by tak žádný řidič neměl mít potíže.


Podmínky pro odečet bodů

Bezpečnostní pásy

Podmínkou je to, že adept na tento krok by na svém kontě měl mít méně než 10 bodů za způsobené dopravní přestupky. Současně nesmí mít žádný přestupek hodnocený 6 body. Pakliže se takový přestupek objeví, podmínkou je vymazání bodového konta do nuly, tj. jeho stav musí být nulový na nejméně jeden den. Jinak se do školy smyku přihlásit nemůžete. Opravdu jsou tyto podmínky striktně kontrolovány a to dle výpisu z bodového hodnocení řidiče, které nesmí být starší než 3 dny od přijetí žádosti o školu smyku s odpočtem.


Školu smyku s odpočtem bodů můžete absolvovat:

Hradec Králové | Most | Dlouhá Lhota u Příbrami | Vysoké Mýto


Jak probíhá škola smyku pro odpočet bodů

Teoretická část obvykle trvá 1 až 3 hodiny, zatímco praktická část zabere 3 až 4 hodiny. Celkové trvání se tak pohybuje přibližně kolem 7 hodin. Kurzy se konají celoročně bez ohledu na počasí a vnější podmínky. Teoretická část probíhá formou výkladu a diskuse. Obsahuje přednášku o řízení vozidla, zásadách bezpečné jízdy, fyzikálních zákonech, které na vozidlo v extrémních situacích působí a dalších zásadních oblastech.

Praktická část kurzu převádí tyto poznatky do podmínek reálného provozu na silnici. Absolvuje se na cvičných speciálně upravených kluzných plochách pod dohledem instruktorů. Studenti se zde zaměřují na krizové brzdění, učí se správné technice výhybného manévru, zvládnutí smyku přední a zadní nápravy na speciálních kluzných plochách nebo zvládání aquaplaningu. Motorista se musí na praktickou část vydat se svým vlastním vozem (na některých polygonech však zapůjčit vůz lze). Nezáleží na tom, zda je tento vybaven automatickou nebo manuální převodovkou. Povinné je absolvování celého kurzu. Pro završení se ale neskládají žádné závěrečné zkoušky či testy.

Motoristé v režimu L17, tedy mladí řidiči do 18 let, musí praktickou část absolvovat spolu s mentorem. Tento status je dokládán potvrzením, které si přinesete z příslušného úřadu, nebo výpisem z evidenční karty mentorovaného řidiče. Standardně na kurzech není povolen doprovod další osoby. V případě, že se jedná o cizince, je v rámci školy smyku možná přítomnost překladatele. Je však nutné předem tuto skutečnost nahlásit provozovateli.

S sebou si vezměte:

 • výpis z bodového hodnocení řidiče
 • žádost o přijetí na Kurz bezpečné jízdy s odpočtem bodů
 • platné řidičské oprávnění na vozidlo do 3,5 t
 • doklad totožnosti ve formě občanského průkazu

Školu smyku s odpočtem bodů můžete absolvovat:

Hradec Králové | Most | Dlouhá Lhota u Příbrami | Vysoké Mýto


Výpis bodové hodnocení vs. evidenční karta řidiče

Pozor, potřebujete skutečně výpis z bodového hodnocení. Tedy nikoli z evidenční karty řidiče. Ta potřebné údaje nutné pro zápis do kurzu neobsahuje. Výpis je tedy nutnou podmínkou a nestačí tak ani řádné zaplacení kurzu. Cena se odvíjí od typu kurzu a druhu vozidla. Výpis je nicméně pouze informativního charakteru a nejedná se o doklad určený pro jednání s úřady. K tomu slouží výpis z evidenční karty řidiče. Skutečně je proto nutno naučit se tyto dva podklady správně rozlišovat.


Jak si podat žádost o odpočet bodů

Po úspěšném absolvování školy smyku si odnesete potvrzení. Vlastní žádost o odpočet bodů se pak podává na na úřadě obce s rozšířenou působností podle trvalého pobytu. Doložené potvrzení pak nesmí být starší než jeden měsíc od podání žádosti. Odpočet bude následně příslušným úřadem obce s rozšířenou působností proveden nejpozději do 3 pracovních dnů zpětně k datu absolvování školení.


Závěrečný tip na odečet více bodů!

Tento kurz je navázán na kalendářní rok, nikoli na absolvování. Není tedy nutné čekat po jeho projití celých 12 měsíců na další možnost. A znamená to současně také, že především na přelomu roku se může motoristovi vyplatit jej absolvovat krátce po sobě. Umožní mu to odečíst si hned dvakrát 4 body.