ASR a jeho historie

ASR kontrolka

S technologií ASR se setkáte již zcela samozřejmě ve všech moderních automobilech. O co se vlastně jedná a jak funguje? A jak vznikla? Za zkratkou ASR se skrývá anglický výraz Anti-Slip Regulation, česky systém regulace prokluzu kol. Jedná se o dodatečné zařízení v hnací soustavě, které zabraňuje protáčení hnacích kol během akcelerace, a to ve všech rychlostech. Jak funguje?

Tento systém se aktivuje automaticky při nastartování motoru a provádí vlastní kontrolu. Pomocí snímačů ABS, které jsou umístěny na kolech, monitoruje otáčky hnacích kol a při protáčení otáčky motoru přizpůsobí automaticky jízdním podmínkám. Současně dokáže snížit brzdný tlak na kola. Jde tak vlastně zároveň o rozšíření známého systému ABS. Prakticky se snaží zamezit prokluzu třemi způsoby. Být to může jednak snížením dodávky paliva do motoru, změnou předstihu a tím pádem snížením jeho výkonu na potřebnou dobu. Případně tak může učinit i přibrzděním kol. V neposlední řadě má možnost také oba způsoby zkombinovat.


K čemu je v autě ASR

ASR zajišťuje ideální spojení hnané nápravy a vozovky a snižuje riziko smyku, a tedy potenciálně i nehody. Můžeme jej tak považovat za prvek aktivní bezpečnosti, který snižuje rizika jízdy primárně v nepříznivých podmínkách, což je typicky uježděný sníh nebo ledovka. Vybavena je jím proto v současnosti už naprostá většina moderních vozidel na trhu.

Jelikož ASR je součástí ESP neboli elektronického stabilizačního programu, najdete jej zároveň u každého vozidla, který disponuje právě tímto systémem. Každý automobil je pak vybaven kontrolkou, která signalizuje jeho stav. Ta je oranžová a má podobu oranžového auta s klikatou stopou nebo vykřičníku v trojúhelníku s šipkou dokola. Při startu automobilu se vždy tento ukazatel krátce rozsvítí a poté zhasne. Permanentní rozsvícení tak upozorňuje, že systém je mimo provoz. Na poruchu může upozornit i EPC kontrolka.

K nejčastějším závadám ASR lze zařadit:

  • selhání zapalovací cívky
  • poškození vysokonapěťových vodičů
  • selhání těla škrticí klapky
  • zašpiněné ABS senzory nebo poškození jejich vodičů
  • nízká hladina brzdové kapaliny
  • slabý kontakt v relé
ESP tlačítko

Tento stav je vždy nutno nechat prověřit mechanikem. Pozor, kontrolka se standardně rozsvěcuje jednak tehdy, pokud se tak stane vlivem závady, ale i v okamžiku, kdy jej ručně deaktivujete. To můžete učinit pomocí tlačítka obvykle na středové konzoli. Záměrné vypínání se však zpravidla nedoporučuje, výjimkou je zaprvé jízda se sněhovými řetězy. Vypnuté ASR vám umožní plynulý rozjezd. Vypnout má ASR také smysl při vyprošťování vozidla, které zapadlo ve sněhu.


Kdy se ASR objevil poprvé

Historie systému ASR je v kontextu vývoje vozů poměrně krátká, její počátky sahají do roku 1986. Nicméně vůbec první pokusy o podobné řešení můžeme datovat dokonce do 70. let minulého století. Tehdy s ním experimentovaly americké automobilky jako Buick či Cadillac. Ty si pro tento systém vytvořily i vlastní názvy MaxTrac či TMS – Traction Monitoring System. Nicméně kontrola trakce v dnešním slova smyslu se běžně začala v osobních automobilech používat až v 90. letech. Postupně se tak začala funkce ASR objevovat ve vozidlech řady renomovaných značek jako Audi, Peugeot, Fiat, Renault, Seat nebo Volkswagen.

V současné době se můžete setkat s tím, že automobilky používají různé systémy, které jsou však založeny na obdobném principu. Různě se nicméně především označují, což může být matoucí. V zásadě však původnímu ASR odpovídají. Přímo se zkratkou ACR se setkáte například u vozů z dílny koncernu Volkswagen. Svůj vůz ale můžete mít osazen například i ASC, DTC, ETC, ETS, TCS nebo TC. U Citroënu C5 druhé generace se používá označení Snow Motion.


ASR historie – použité zdroje:

Použité zdroje: smucler.cz/blog/asr-protiprokluzovy-system-504.html, zakruta.cz/magazin/rady-tipy-recenze/447/chcete-vedet-k-cemu-slouzi-system-asr-, https://www.asistencnisystemy.cz/asr-protikluzovy-system